Loading...

แจ้งระงับการให้บริการชั่วคราว

เนื่องจาก บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด กำลังอยู่ระหว่างการนำส่งข้อมูลประกอบการขอทดสอบการให้บริการ P2P Regulatory Sandbox เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาในเบื้องต้น บริษัทขอระงับการให้บริการชั่วคราว จึงกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ขออภัยในความไม่สะดวก

บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด

โทรศัพท์ 02-494-8399 มือถือ 098-460-3500