ทำความรู้จักกับ Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)

Peer-to-Peer Lending หรือ P2P Lending คือการทำธุรกรรมสินเชื่อโดยตรงระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ ผ่านผู้ให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (P2P Platform) โดยไม่ผ่านสถาบันการเงิน การให้บริการสินเชื่อP2P สามารถลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจเช่นการสร้างเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวนมาก และค่าใช้จ่ายการบริหารงานลงได้ รูปแบบการให้บริการสินเชื่อ P2P ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยต้นทุนที่ต่ำ ทำให้ผู้กู้ได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำในขณะที่ผู้ให้กู้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า เป็นทางเลือกในการลงทุนเทียบกับการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และกองทุน

อย่างไรก็ดีเงินให้กู้ผ่านการให้บริการสินเชื่อ P2P มีความเสี่ยง และไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ เพราะฉะนั้นวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้กู้คือการพิจารณาข้อมูลผู้กู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจให้กู้ รวมถึงการประเมินผู้ให้บริการสินเชื่อ P2P ด้วยว่ามีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้กู้ และขั้นตอนการติดตามการชำระหนี้ของผู้กู้ที่เที่ยงตรง แม่นยำ และมีประสิทธิ-ภาพ โดยดูได้จากระดับหนี้สูญ (Bad Debt) จากการดำเนินงานของผู้ให้บริการ P2P ที่ผ่านมา

การให้บริการสินเชื่อ P2P นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ โดยบริษัทแรกที่ทำธุรกิจนี้คือ Zopa โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2005 ที่ประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน Zopa มีจำนวนผู้ให้กู้มากกว่า 500,000 ราย และมีจำนวนผู้กู้มากกว่า 63,000 ราย ด้วยจำนวนเงินกู้กว่า 1,430 ล้านปอนด์ (ประมาณ 71,500 ล้านบาท) ส่วนผู้ให้บริการสินเชื่อ P2P อันดับหนึ่งของโลกคือ Lending Club ซึ่งเปิดดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2006 โดยข้อมูล ณ สิ้นปี 2016 จำนวนเงินกู้ผ่าน Lending Club มีมากกว่า 24,647 ล้านเหรียญสหรัฐ(ประมาณ 863,000 ล้านบาท)

ทำความรู้จักกับ DAINGERN – ได้เงิน

DAINGERN – ได้เงิน บริหารงานภายใต้บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ในกลุ่มบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ maiหมวดธุรกิจการเงิน (FINCIAL) บริษัทได้เงิน ดอทคอม จำกัดประกอบธุรกิจฟินเทค (FinTech) และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในกลุ่มธุรกิจฟินเทค (FinTech)เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

บริการของDAINGERN – ได้เงิน

DAINGERN – ได้เงิน ให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P) ที่ปลอดภัย ปัจจุบันเราเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้ยืมเงินประเภทสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ และในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการไปสู่สินเชื่อประเภทอื่นๆรวมถึงสินเชื่อบุคคลประเภทไม่มีหลักประกันด้วย (Personal Loan, Unsecured Loan)

DAINGERN – ได้เงิน แตกต่างจากผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น

DAINGERN – ได้เงิน เป็นเพียงแพลตฟอร์มผู้ให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P) แต่ไม่ได้เป็นผู้ให้กู้ยืมเอง

สำหรับผู้กู้ยืม DAINGERN – ได้เงิน ให้ความสำคัญกับการทำขั้นตอนการขอสินเชื่อที่ง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว และ ให้ดอกเบี้ยต่ำ โดยที่ผู้กู้ยืมไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถ หรือ หาผู้ค้ำประกัน และสิ่งที่สำคัญคือความโปร่งใสในการทำธุรกิจโดยเราไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นใดแอบแฝงในสัญญา ซึ่งค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย รวมถึงค่าปรับจากการชำระเงินล่าช้าได้ถูกเผยแพร่ให้ผู้กู้ยืมรับทราบทางเว็บไซต์ www.daingern.com

*สำหรับผู้ให้กู้ยืม DAINGERN – ได้เงิน ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงของผู้ขอกู้ยืม โดยวิเคราะห์ข้อมูลรถยนต์ที่นำมาจำนำทะเบียน อาชีพ ที่อยู่ รายได้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อมาประกอบการตัดสินใจก่อนการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติและการกำหนดจำนวนวงเงิน รวมถึงขั้นตอนการติดตามชำระหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการระดับหนี้สูญ (Bad Debt) ให้อยู่ในระดับต่ำ

*หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ”บริษัท” เป็นผู้ให้กู้ยืมผ่านแพลตฟอร์ม DAINGERN – ได้เงิน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P)

ทำไมดอกเบี้ยDAINGERN – ได้เงิน ถึงต่ำกว่า

เนื่องจาก DAINGERN – ได้เงิน ให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P) ซึ่งเป็นการทำสินเชื่อโดยตรงระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้ โดยไม่ได้ผ่านสถาบันการเงิน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่สำคัญ และค่าใช้จ่ายการบริหารงานลงได้ รูปแบบการให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P) ทำให้ผู้กู้ได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในขณะที่ผู้ให้กู้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของ DAINGERN – ได้เงิน เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือไม่

ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือควบคุมการดำเนินธุรกิจให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อ (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P)ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจประกาศให้ธุรกิจบริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อเป็นธุรกิจควบคุมได้ โดยอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ซึ่งบัญญัติให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการประกาศให้ธุรกิจการจัดหามาซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้อื่นกู้เงินนั้นหรือเอาเงินนั้นซื้อหรือซื้อลดซึ่งตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่น หรือตราสารการเครดิต เป็นธุรกิจควบคุมได้ เมื่อรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้กิจการดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตแล้ว ห้ามไม่ให้ผู้ใดประกอบกิจการนั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ซึ่งปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมร่างหลักเกณฑ์เพื่อกำกับดูแลธุรกิจบริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อ โดยได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเกี่ยวกับกรอบหลักการการกำกับดูแลธุรกรรมดังกล่าวสำหรับผู้ให้บริการทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

เมื่อใดก็ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ธุรกิจบริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อ เป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตแล้ว ผู้ที่ประกอบกิจการในวันที่มีประกาศดังกล่าว ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปจะต้องยื่นคำขออนุญาตภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดโดยผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการไม่อนุญาต

สำหรับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรียมร่างไว้ ตามเอกสารการรับฟังความคิดเห็น จะเป็นไปเพื่อให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อมีความน่าเชื่อถือ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการต่างๆผู้ให้บริการต้องดำเนินการเช่น การจัดให้มีนโยบายการประกอบธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการ การให้บริการ การขอสินเชื่อ และการร้องเรียน การเปิดเผยประเภทและอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่จะเรียกเก็บ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการ เช่น ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ประเภทธุรกิจที่จะดำเนินการได้

อย่างไรก็ดีหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เป็นเพียงร่างที่ปรากฏในเอกสารรับฟังความคิดเห็น และอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแตกต่างจากที่กล่าวข้างต้นได้

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าปัจจุบันการประกอบธุรกิจบริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อ จะยังไม่เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมหรือต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ธุรกิจบริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อ เป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย DAINGERN – ได้เงิน ก็จะดำเนินการขออนุญาตและปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P) ต่อไป

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ DAINGERN – ได้เงิน

DAINGERN – ได้เงิน รับพิจารณารถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภท ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีนับจากวันที่ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ รถรับจ้าง และรถเช่าไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้ ผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุระหว่าง 21-65 ปีและมีชื่อเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์รถยนต์เรียบร้อยแล้ว *สำหรับรถยนต์ที่อยู่ในสัญญาเช่าซื้อ และรถยนต์ที่ยังคงมีภาระผูกพัน จะได้รับการพิจารณาเฉพาะกรณี* การอนุมัติหรือไม่อนุมัติและจำนวนวงเงินขึ้นอยู่การประเมินความเสี่ยงของผู้ขอกู้ยืม เช่น อาชีพ ที่อยู่ รายได้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และวิเคราะห์ข้อมูลรถยนต์ที่นำมาจำนำทะเบียน เช่นยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีรถ สภาพรถ เป็นต้น ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*รับพิจารณารถยนต์ที่อยู่ในสัญญาเช่าซื้อ และรถยนต์ที่ยังคงมีภาระผูกพัน (Refinance) เฉพาะกรณีผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 70% ของงวดการผ่อน

ระยะเวลาผ่อน และอัตราดอกเบี้ย DAINGERN – ได้เงิน

DAINGERN – ได้เงิน ระยะเวลาผ่อน คือ 12 24 36 หรือ 48 เดือน ส่วนอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาผ่อน ซึ่งสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ DAINGERN - ได้เงิน หรือตามรายละเอียดที่ปรากฏในเวปไซต์ www.daingern.com

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ DAINGERN – ได้เงิน

 1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 2. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 3. ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 4. เอกสารแสดงรายได้
  • (กรณีทำงานประจำ) หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
  • (กรณีประกอบอาชีพส่วนตัว) หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนการค้า รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ช่องทางที่สามารถติดต่อ DAINGERN – ได้เงิน

ช่องทางรับชำระค่างวด DAINGERN – ได้เงิน

 1. สาขาธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม และอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ของธนาคารดังต่อไปนี้
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารทหารไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารธนชาติ
 2. บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 และ ณ จุดให้บริการ
 3. ที่ทำการไปรษณีย์ไทย