Loading...

เราได้ทราบจากบทความ P2P Lending คืออะไร ไปเรียบร้อยแล้ว อย่างที่ทราบกันว่าได้เงิน เป็นตัวกลางที่จับคู่ระหว่างผู้ขอกู้กับผู้ให้กู้มาเจอกัน ในปัจจุบันได้เงิน ได้ใช้รถยนต์เป็นหลักประกันในการขอพิจารณาสินเชื่อ มาดูข้อดีข้อเด่นของแพลตฟอร์มได้เงินที่ เป็นตัวกลางหรือแพลตฟอร์ม P2P Lending กันบ้างดีกว่า ในบทความนี้จะขอแบ่งอธิบายให้เข้าใจง่ายๆทั้งในมุมผู้ขอกู้ และมุมของผู้ให้กู้

ผู้ขอกู้

  1. เป็นอีกทางเลือกในการขอสินเชื่อที่ได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินหรือเงินกู้นอกระบบ

  2. ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี(Effective Rate) ดอกเบี้ยคงที่ 0.69%ต่อเดือน

  3. ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปสถาบันการเงิน หรือสาขาไฟแนนซ์ เพราะยื่นขอกู้ผ่านออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

  4. ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ รถยังมีขับได้เหมือนเดิม ไม่ต้องหาคนค้ำ ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

  5. แพลตฟอร์มได้เงิน ไม่เช็คเครดิตบูโรของผู้ขอกู้

  6. ได้รับเงินไวขึ้น เพียงส่งเอกสารเข้าระบบครบ อนุมัติเงินได้ทันที

ผู้ให้กู้

  1. เป็นทางเลือกสำหรับผู้ให้กู้ในการลงทุน

  2. ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

  3. สามารถเลือกพิจารณาผู้ขอกู้ได้ด้วยตัวเอง อยากลงทุนเท่าไหร่ก็เลือกได้

ผู้ขอกู้และผู้ให้กู้จะได้รับแน่นอนนั่นก็คือ การเก็บรักษาความลับข้อมูล ความมั่นคง ปลอดภัยจากการใช้งานแพลตฟอร์มได้เงิน เพราะได้เงินได้รับรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) หรือ ISO/IEC 27001:2013 และเนื่องจากแพลตฟอร์มได้เงินเป็นตัวกลางจับคู่ระหว่างผู้ขอกู้และผู้ให้กู้ จะดำเนินการโดยไม่ผ่านสถาบันทางการเงิน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่สำคัญ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลงได้ ทำให้ผู้กู้ได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในขณะที่ผู้ให้กู้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า