พื้นที่ให้บริการของได้เงิน

ภาคเหนือ เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์

ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี

ภาคกลาง กรุงเทพฯ กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี อยุธยา

ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

ภาคตะวันออก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง

ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี

ลูกค้า ได้เงิน

กู้เงินกับได้เงินง่ายๆ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.69% แค่มีรถ ก็มีเงิน

“ ได้เงิน สร้างอนาคต ”


รายการขอกู้

ได้เงิน คืออะไร?

DAINGERN – ได้เงิน บริหารงานภายใต้บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ในกลุ่มบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai หมวดธุรกิจการเงิน (FINCIAL) และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในกลุ่มธุรกิจฟินเทค (FinTech) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

ได้เงิน คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมต่อผู้กู้และผู้ให้กู้ (P2P Lending) อย่างปลอดภัยโดยนำเสนอผลตอบแทนที่คุ้มค่า ต่อการให้กู้ และอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับการกู้ ซึ่งผู้ให้กู้ได้ผลตอบแทนที่งอกเงยในขณะที่ผู้กู้ก็ได้ต่อยอดสร้างอนาคต

ทำไมต้อง ได้เงิน

การกู้ + การให้กู้

เชื่อมต่อผู้กู้และผู้ให้กู้ออนไลน์

อัตราดอกเบี้ยตํ่า + ผลตอบแทนสูง

เป็นทางเลือกที่น่าจูงใจของทั้ง ผู้กู้และผู้ให้กู้

รวดเร็ว + ปลอดภัย

เป็นแพลตฟอร์มการกู้และการให้กู้
ที่สะดวกรวดเร็วและเชื่อถือได้


ผ่านการรับรองมาตรฐาน

การกู้ยืม

  • star ตอบคำถามเพียงไม่กี่ข้อ
  • star เลือกจำนวนเดือนที่ต้องการ
  • star ได้เงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง
    ง่าย สะดวก ปลอดภัย
สมัครขอกู้ออนไลน์

ให้กู้ผ่าน ได้เงิน

โอกาสได้ผลตอบแทนสูง โดยรับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนเป็นรายเดือน

สินเชื่อรวมทั้งหมด

ผลตอบแทนสุทธิ *

*ผลตอบแทนสุทธิ คำนวณเฉลี่ยต่อปีจาก รายได้ดอกเบี้ย รายได้ดอกเบี้ยล่าช้า รายได้ค่าทวงถาม ในไตรมาส ต่อ ยอดเงินต้นคงเหลือในไตรมาสที่ผ่านมา

NPL*

* สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หมายถึง สินเชื่อส่วนที่ไม่มีดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน ซึ่งหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

** ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

Coverage Ratio*

* Coverage Ratio หมายถึง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)

** ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562


"ได้เงิน" ไม่ยืนยันว่าผู้ให้กู้จะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน และจะได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประกาศไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของผู้กู้ และมูลค่ารถยนต์หลังจากขายทอดตลาดในกรณีหนี้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan) ผลตอบแทนสุทธิที่แสดงเป็นผลตอบแทนคำนวณเฉลี่ยต่อปีจากรายได้ดอกเบี้ยปกติ รายได้ดอกเบี้ยล่าช้า และรายได้ค่าทวงถาม ภายหลังหักค่าบริการแพลตฟอร์ม "ได้เงิน" และอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้ว "ได้เงิน" ไม่สามารถยืนยันว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ขอกู้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ให้กู้ควรศึกษาข้อมูลการให้กู้ก่อนตัดสินใจให้กู้